Van 21 september 2001 tot 21 juni 2002 kunt U hier kunstproject www.breewar.nl volgen.

Het project van beeldend kunstenaar Henk de Boer, uitgevoerd onder de vlag van Stichting "De Paupers" ( www.paupers.nl ) , draait om het voormalige eilandje Breewar in de diepstgelegen polder van Friesland; De Workumermeer. In deze kroniek van het platteland worden de bewoners, de natuur en de geschiedenis gevolgd en kan men zien wat dit voor gevolgen heeft op het creatieve proces en de inspiratie van de kunstenaars.

De voertaal van het project is Fries, maar waar mogelijk zal een vertaling worden gegeven elders wordt een beroep gedaan op de talenknobbel en de creativiteit van de bezoeker. Voor wie zelf geïnspireerd raakt kan zijn eigen verhaal maken bij de beelden en het doorgeven.

Misschien ben ik hier al duizend keer door heen gelopen. En net zo vaak heb ik me er over verbaasd dat ik op de bodem van een meer stond. Kopje onder in de Workumermeer. Bijna drie meter onder de zeespiegel. En dan halverwege kwam ik die eigenaardige verhoging in het landschap voorbij. Breewar. Een eiland op het droge. Met een handvol koeien als bewoners, die vanaf deze hoogte nog even dom maar wel veel verder de wereld in kunnen kijken.

Daar wilde ik wat mee doen. Als beeldend kunstenaar. In mijn gedachten was ik al op het eiland en zat ik op het bankje dat daar neergezet had. Onder een dak van beschilderde doeken waar de zon doorheen scheen zodat de kleuren nog mooier leken. Op hetzelfde bankje moesten de mensen ook van de stilte genieten. Pas dan zou men in de gaten krijgen welke geluiden nu werkelijk bij het platteland horen. "De Kapel van Breewar" dat wordt de naam want het eiland is van de kerk.

De zeespiegel wil uitbeelden. En ik wil een muziekstuk maken over het gemaal dat er niet meer staat. Dat grote gebouw waarin een stoommachine jaar in jaar uit de waterstand op peil hield. Nu zie je alleen nog maar een elektriciteitskast staan. En gedichten! Ja, gedichten moeten er ook gemaakt worden!….Jacob Bouwhuis…die vraag ik. Hij schreef destijds, als Jac.G.B, over Breewar en de Workumermeer. Zijn geboortegrond. Evenals mijn schoonmoeder die met haar familie in een huisje bij het stoomgemaal woonde. De Teernstra's en de Feenstra's met hun kinderen en kleinkinderen. Die mensen horen erbij. Mensen die een band hebben met Breewar. Deze "Markikkerts" kunnen mij het verhaal vertellen. Zij kunnen de inspiratiebron vormen voor mijn artistieke uitspattingen. Gewone mensen. Zij zijn de hoofdpersonen in " www.breewar.nl ".

In augustus heb ik mijn schoonmoeder, Marie Visser-Muller, gevraagd. Ze was 20 jaar toen ze in 1943 trouwde en de Workumermeer en de armoede achter zich liet. Zij kan terugblikken en over het verleden vertellen.

Daarna ben ik naar Jitte Feenstra gegaan. Ruim vijftig jaar oud en geboren en getogen in de "Mar". Hij woont pal naast Breewar en er zijn veel Pronken en Brinkhorsten nodig om hem daar vandaan te krijgen.

Als woordvoersters van de jongste generatie treden Anna en Matteke op. Willen zij daar ooit vandaan?

Halverwege juni 2002 sluit ik het project af met theateractiviteiten en met als finale "het Kikkerconcert". Afgelopen voorjaar op een mooie zwoele avond heb ik de geluiden van de kikkers opgenomen op de band. De groep Skarl met gitarist Philippus (van Jitte) Feenstra, maakt een muziekstuk met deze kikkers in de hoofdrol.Dagelijks maak ik drie foto's op vaste locaties. Die gebruik als decor voor een voordracht over drie seizoenen. Door ze achter elkaar te projecteren ontstaat een korte "film" over drie kwart jaar Breewar.

Zo denk ik er nu over. Maar dat zal zeker veranderen. Want op mijn zoektocht door de archieven ben ik verrassende zaken tegengekomen.

Ik zal proberen om jullie wekelijks op de hoogte te houden van de plannen, de nieuwe tekeningen, schilderijen en gedichten. Op die manier kan men stap voor stap volgen wat er uiteindelijk in juni aan kunst en theater te zien zal zijn.